Obchodní podmínky

Jsme Socialside, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 057 69 795, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 270458.

Pokud si na našich stránkách www.socialmediaakademie.cz zakoupíte naše produkty, budou se naše vztahy řídit těmito podmínkami, jestliže se nedomluvíme v individuálních případech jinak.

Prosíme, vezměte na vědomí, že naše služby jsou určené hlavně firmám a dalším profesionálům. 

I. Objednávka „Social Media Akademie“ a "Social Media Akademie Light"

 1. Školení si můžete objednat prostřednictvím přihlášky na našich stránkách anebo se s vámi můžeme po vaší poptávce domluvit na přihlášení prostřednictvím e-mailu. 
 2. Přijetí přihlášky vám potvrdíme na vámi vyplněný e-mail. Jakmile účast potvrdíme, máte místo jisté! 
 3. Akci můžete objednat i pro více osob. Všechny osoby ale musejí být seznámeny s našimi obchodními podmínkami. Jejich účastí na školení máme za to, že s obchodními podmínkami souhlasily.
 4. Po úspěšném přihlášení vám pošleme zálohovou fakturu. Prosíme o pochopení, že pokud ji neuhradíte ve stanoveném termínu (a pokud na dokladu není termín uvedený, tak do 14 dnů od vystavení), vaše rezervace místa propadá a na školení vás nemusíme pustit. 
 5. Pokud se rozhodnete svou účast na školení zrušit, napište nám na e-mail info@socialside.cz nebo zavolejte na číslo +420 777 971 807.
 6. Storno poplatky za zrušení účasti na školení jsou následující:
  a) do 2 týdnů před konáním akce vám vrátíme 100 % její ceny;
  b) méně než 14 dní před konáním akce je storno poplatek ve výši 100 % její ceny, tedy vrácena nebude žádná částka. 
 7. V případě zrušení účasti vám vrátíme cenu školení sníženou o příslušný storno poplatek do 14 kalendářních dní od potvrzení, že jsme přijali informaci o zrušení. Nezapomeňte nám napsat také číslo účtu, na který máme částku poslat.
 8. Ve výjimečných případech můžeme změnit termín nebo místo konání školení. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na e-mail. 
 9. V případě událostí, které brání konání akce offline (například nemoc, epidemie, nebo jiná, tzv. vyšší moc), můžeme školení realizovat v online formátu. V takovém případě se cena ani podmínky účasti a spolupráce nemění. Tato změna není považovaná za změnu místa konání akce.
 10. Veškeré materiály, které během akce obdržíte, jsou určeny k osobnímu studiu a použití. Pokud byste materiály používali jinak, došlo by k porušení našich autorských práv. 
 11. V případě objednání kurzů s dotací od MPSV se postup řídí podmínkami programu:https://www.mpsv.cz/jsem-v-kurzu

II. Platební podmínky

 1. Naše školení jsou splatné dopředu. Bez uhrazení vám je nezpřístupníme nebo účast na akci (školení, webináři) neumožníme.
 2. Pokud vystavíme zálohovou fakturu a ta není uhrazena ve splatnosti, nemáme povinnost vám službu nebo produkt poskytnout a místo rezervovat. 
 3. Pokud budete platit převodem, prosíme vás o uhrazení společně s uvedením variabilního symbolu. Pokud na něj zapomenete, nejsme schopni platbu přiřadit. Dokud se nepodaří platbu spárovat, považujeme školení (kurz) za nezaplacené.
 4. Jsme plátci DPH. Ceny jsou uváděné bez DPH.
 5. Daňový doklad vám zašleme v elektronické podobě na e-mailovou adresu, kterou nám uvedete.

III. Autorská a osobnostní práva

 1. Materiály, které od nás obdržíte, smíte použít pro vlastní rozvojové účely. Poprosíme vás ale o pochopení, že se jedná o naše autorské dílo, které je určeno pouze vám a proto vás prosíme o další nešíření.
 2. Školení nebo webináře se z důvodu ochrany osobnosti nesmí nahrávat nebo jinak zachytit bez našeho výslovného souhlasu (a případně souhlasu ostatních účastníků), a to ani pro osobní užití.
 3. Na akcích můžeme fotit pro promo na sociálních sítích a našem webu. Pokud na akci nechcete být foceni, napište nám nebo kontaktujte na místě organizátora nebo fotografa. Více informací o fotografování najdete tady.

IV. Závěrem

Naše vztahy se řídí českým právem.

V Praze dne 8.2.2024