Zásady práce s vašimi údaji

Jsme Socialside, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 057 69 795, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 270458

Naše kontaktní údaje:
e-mail  info@socialside.cz

telefon +420 777 971 807

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek www.socialmediaakademie.cz zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)..

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám napíšete. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které nám v poptávce necháte. 

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro naši další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

B. Zpracování osobních údajů v případě, že koupíte naše služby

Pokud u nás koupíte produkt nebo službu, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte v objednávce. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o produktu nebo údaje o vás, které nám sdělíte, abych vám poskytli službu. 

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytli vám produkt a služby. 

Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat. 

V případě koupě online produktu budeme elektronické kontakty zpracovávat pro zpřístupnění produktu.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu poskytování služby a poté 10 let od posledního poskytnutí služby nebo dodání produktu.

C. Focení na offline akcích

Na našich akcích se mohou pořizovat fotografie.

Z jakého důvodu?
Akci chceme zachytit pro naše interní účely (archivaci) a také , pro promo na našich stránkách a sociálních sítích Facebook a LinkedIn, případně Instagram.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování na základě tzv. oprávněného zájmu.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu 3 let od pořízení fotografií.

Proti takovému zpracování můžete podat tzv. námitku. Pokud si tedy nepřejete být na fotografiích zachyceni, kontaktujte nás nebo organizátora/fotografa na místě akce.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho podnikání. Jsou to:

  • společnosti podílející se na expedici plateb (Fio Banka)
  • poskytovatel e-mailingové služby (Google)
  • osoby a firmy, které nám pomáhají zajistit offline akci v místě konání

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@socialside.cz nebo zavolejte na tel. č. +420 777 971807.

Nemáme jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů.

V rámci práce s osobními údaji u nás nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.